Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.27, godz. 07:27
kontakt
KME
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 125,00 7 125,00
0,0%
-14 118,00
---
5 348,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 900,00 4 795,00
-18,7%
-15 713,00
---
3 813,00
---
Zysk (strata) brutto 3 759,00 2 655,00
-29,4%
-17 809,00
---
-30 795,00
---
Zysk (strata) netto 2 415,00 1 520,00
-37,1%
-15 312,00
---
-31 474,00
---
Amortyzacja 74,00 74,00
0,0%
77,00
4,1%
79,00
2,6%
Aktywa 135 491,00 135 449,00
-0,0%
116 745,00
-13,8%
116 482,00
-0,2%
Kapitał własny 26 142,00 26 321,00
0,7%
10 829,00
-58,9%
-20 645,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,79 1,79
0,0%
0,74
-58,6%
-1,41
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,16
0,0%
-1,05
---
-2,15
---