Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 08:12
kontakt
KANIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 43,00 55,00
27,9%
552,00
903,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 722,00 -482,00
---
939,00
---
Zysk (strata) brutto 579,00 -481,00
---
938,00
---
Zysk (strata) netto 579,00 -481,00
---
938,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 120 422,00 120 457,00
0,0%
120 899,00
0,4%
Kapitał własny -730 038,00 -730 519,00
---
-732 003,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -5,83 -5,84
---
-5,85
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,01
---