Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 10:21
kontakt
URSUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 327,00 7 169,00
13,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8 238,00 -3 196,00
---
Zysk (strata) brutto -26 326,00 2 970,00
---
Zysk (strata) netto -26 327,00 2 970,00
---
Amortyzacja 0,00 4 091,00
---
Aktywa 171 471,00 171 194,00
-0,2%
Kapitał własny -176 182,00 -173 212,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -2,73 -2,68
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,41 0,05
---