Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 05:34
kontakt
URSUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 665,00 6 327,00
-17,5%
7 169,00
13,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 864,00 -8 238,00
---
-3 196,00
---
Zysk (strata) brutto -2 509,00 -26 326,00
---
2 970,00
---
Zysk (strata) netto -2 996,00 -26 327,00
---
2 970,00
---
Amortyzacja 1 720,00 0,00
---
4 091,00
---
Aktywa 174 803,00 171 471,00
-1,9%
171 194,00
-0,2%
Kapitał własny -149 855,00 -176 182,00
---
-173 212,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -2,32 -2,73
---
-2,68
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,41
---
0,05
---