Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.27, godz. 09:21
kontakt
KKHERBAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 595,00 217,00
-63,5%
449,00
106,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -14,00 -148,00
---
-41,00
---
Zysk (strata) brutto -30,00 -157,00
---
-50,00
---
Zysk (strata) netto -30,00 -157,00
---
-50,00
---
Amortyzacja 16,00 20,00
25,0%
29,00
45,0%
Aktywa 1 841,00 2 064,00
12,1%
1 891,00
-8,4%
Kapitał własny 1 241,00 1 083,00
-12,7%
1 033,00
-4,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,15
-13,1%
0,14
-4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,02
---
-0,01
---