Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.18, godz. 02:19
kontakt
LSTECHHOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 94,00 217,00
130,9%
122,00
-43,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -526,00 -1 091,00
---
-2 565,00
---
Zysk (strata) brutto -1 647,00 -2 331,00
---
-3 691,00
---
Zysk (strata) netto -1 647,00 -2 331,00
---
-3 691,00
---
Amortyzacja 0,00 950,00
---
929,00
-2,2%
Aktywa 48 649,00 40 418,00
-16,9%
37 327,00
-7,6%
Kapitał własny -54 215,00 -63 348,00
---
-66 888,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,97 -1,14
---
-1,20
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,04
---
-0,07
---