Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 15:04
kontakt
RADPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 29 532,00 36 890,00
24,9%
40 088,00
8,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 632,00 3 722,00
488,9%
5 383,00
44,6%
Zysk (strata) brutto -37,00 3 579,00
---
4 968,00
38,8%
Zysk (strata) netto -583,00 2 332,00
---
3 678,00
57,7%
Amortyzacja 1 755,00 1 584,00
-9,7%
1 616,00
2,0%
Aktywa 177 811,00 175 312,00
-1,4%
176 093,00
0,4%
Kapitał własny 96 687,00 99 019,00
2,4%
102 697,00
3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,53 2,59
2,4%
2,68
3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,06
---
0,10
57,4%