Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 14:02
kontakt
RADPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 36 890,00 40 088,00
8,7%
28 734,00
-28,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 722,00 5 383,00
44,6%
678,00
-87,4%
Zysk (strata) brutto 3 579,00 4 968,00
38,8%
358,00
-92,8%
Zysk (strata) netto 2 332,00 3 678,00
57,7%
164,00
-95,5%
Amortyzacja 1 584,00 1 616,00
2,0%
1 692,00
4,7%
Aktywa 175 312,00 176 093,00
0,4%
172 974,00
-1,8%
Kapitał własny 99 019,00 102 697,00
3,7%
102 833,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,59 2,68
3,7%
2,69
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,10
57,4%
0,00
-95,8%