Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 00:34
kontakt
RADPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 40 088,00 28 734,00
-28,3%
32 621,00
13,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 383,00 678,00
-87,4%
1 495,00
120,5%
Zysk (strata) brutto 4 968,00 358,00
-92,8%
1 023,00
185,8%
Zysk (strata) netto 3 678,00 164,00
-95,5%
770,00
369,5%
Amortyzacja 1 616,00 1 692,00
4,7%
1 570,00
-7,2%
Aktywa 176 093,00 172 974,00
-1,8%
184 658,00
6,8%
Kapitał własny 102 697,00 102 833,00
0,1%
103 603,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,68 2,69
0,1%
2,71
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,00
-95,8%
0,02
400,0%