Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.23, godz. 19:31
kontakt
HELIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 51 283,00 45 986,00
-10,3%
97 729,00
112,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -297,00 1 685,00
---
8 150,00
383,7%
Zysk (strata) brutto -751,00 1 632,00
---
8 260,00
406,1%
Zysk (strata) netto -643,00 1 304,00
---
6 663,00
411,0%
Amortyzacja 827,00 809,00
-2,2%
872,00
7,8%
Aktywa 124 486,00 146 437,00
17,6%
156 357,00
6,8%
Kapitał własny 84 929,00 86 233,00
1,5%
92 896,00
7,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,99 17,25
1,5%
18,58
7,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,13 0,26
---
1,33
410,7%