Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.31, godz. 01:03
kontakt
HELIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 45 986,00 97 729,00
112,5%
74 276,00
-24,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 685,00 8 150,00
383,7%
4 536,00
-44,3%
Zysk (strata) brutto 1 632,00 8 260,00
406,1%
4 414,00
-46,6%
Zysk (strata) netto 1 304,00 6 663,00
411,0%
3 511,00
-47,3%
Amortyzacja 809,00 872,00
7,8%
883,00
1,3%
Aktywa 146 437,00 156 357,00
6,8%
156 941,00
0,4%
Kapitał własny 86 233,00 92 896,00
7,7%
96 407,00
3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,25 18,58
7,7%
19,28
3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26 1,33
410,7%
0,70
-47,3%