Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 09:53
kontakt
DOMDEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 143 151,00 512 243,00
257,8%
620 413,00
21,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 361,00 118 955,00
728,3%
162 946,00
37,0%
Zysk (strata) brutto 80 425,00 120 854,00
50,3%
164 550,00
36,2%
Zysk (strata) netto 77 442,00 96 075,00
24,1%
132 948,00
38,4%
Amortyzacja 2 534,00 2 424,00
-4,3%
2 625,00
8,3%
Aktywa 2 705 561,00 2 755 456,00
1,8%
2 679 700,00
-2,7%
Kapitał własny 1 052 612,00 1 152 196,00
9,5%
1 294 736,00
12,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 41,74 45,69
9,5%
50,98
11,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,07 3,81
24,1%
5,23
37,4%