Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.21, godz. 00:45
kontakt
PAMAPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 70 615,00 56 859,00
-19,5%
44 942,00
-21,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 089,00 1 614,00
-22,7%
218,00
-86,5%
Zysk (strata) brutto 1 682,00 2 219,00
31,9%
-176,00
---
Zysk (strata) netto 1 503,00 1 558,00
3,7%
-99,00
---
Amortyzacja 1 457,00 1 495,00
2,6%
1 537,00
2,8%
Aktywa 185 714,00 185 289,00
-0,2%
183 756,00
-0,8%
Kapitał własny 117 985,00 119 544,00
1,3%
119 445,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,40 3,44
1,3%
3,44
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,04
4,7%
-0,00
---