Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 05:05
kontakt
PAMAPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 56 859,00 44 942,00
-21,0%
64 780,00
44,1%
64 696,00
-0,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 614,00 218,00
-86,5%
842,00
286,2%
2 199,00
161,2%
Zysk (strata) brutto 2 219,00 -176,00
---
700,00
---
1 579,00
125,6%
Zysk (strata) netto 1 558,00 -99,00
---
567,00
---
1 462,00
157,8%
Amortyzacja 1 495,00 1 537,00
2,8%
1 317,00
-14,3%
1 341,00
1,8%
Aktywa 185 289,00 183 756,00
-0,8%
193 711,00
5,4%
192 695,00
-0,5%
Kapitał własny 119 544,00 119 445,00
-0,1%
120 012,00
0,5%
121 474,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,44 3,44
-0,1%
3,45
0,5%
3,50
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,00
---
0,02
---
0,04
162,5%