Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 10:22
kontakt
FORPOSTA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 122,00 106,00
-13,1%
488,00
360,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -84,00 -110,00
---
327,00
---
Zysk (strata) brutto -84,00 -110,00
---
327,00
---
Zysk (strata) netto -84,00 -110,00
---
327,00
---
Amortyzacja -67,00 33,00
---
33,00
0,0%
Aktywa 899,00 823,00
-8,5%
1 158,00
40,7%
Kapitał własny 640,00 530,00
-17,2%
858,00
61,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,44 0,36
-17,0%
0,59
61,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,08
---
0,22
---