Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 04:58
kontakt
LOKATYBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 120,00
---
11,00
-90,8%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -23,00 38,00
---
6,00
-84,2%
-2,00
---
Zysk (strata) brutto -23,00 37,00
---
-11,00
---
-649,00
---
Zysk (strata) netto -23,00 37,00
---
-11,00
---
-649,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 39 803,00 22 796,00
-42,7%
22 494,00
-1,3%
22 784,00
1,3%
Kapitał własny 1 537,00 -15 456,00
---
-15 467,00
---
-16 116,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,35
---
-0,35
---
-0,36
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,00
---
-0,02
---