Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.14, godz. 11:15
kontakt
IDH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 14 821,00 4 753,00
-67,9%
7 330,00
54,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 471,00 -4 968,00
---
5 336,00
---
Zysk (strata) brutto 4 985,00 -5 017,00
---
5 110,00
---
Zysk (strata) netto 4 985,00 -5 017,00
---
5 110,00
---
Amortyzacja 32,00 56,00
75,0%
92,00
64,3%
Aktywa 84 972,00 81 304,00
-4,3%
84 402,00
3,8%
Kapitał własny 48 351,00 43 334,00
-10,4%
48 444,00
11,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,97 19,69
-10,4%
22,01
11,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,26 -2,28
---
2,32
---