Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 14:36
kontakt
IDH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 245,00 14 821,00
356,7%
4 753,00
-67,9%
7 330,00
54,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 529,00 5 471,00
257,8%
-4 968,00
---
5 336,00
---
Zysk (strata) brutto 1 353,00 4 985,00
268,4%
-5 017,00
---
5 110,00
---
Zysk (strata) netto 1 353,00 4 985,00
268,4%
-5 017,00
---
5 110,00
---
Amortyzacja 0,00 32,00
---
56,00
75,0%
92,00
64,3%
Aktywa 90 362,00 84 972,00
-6,0%
81 304,00
-4,3%
84 402,00
3,8%
Kapitał własny 60 958,00 48 351,00
-20,7%
43 334,00
-10,4%
48 444,00
11,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,00 3,96
-20,7%
3,55
-10,4%
3,97
11,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,41
268,5%
-0,41
---
0,42
---