Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.19, godz. 01:10
kontakt
IDH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 753,00 7 330,00
54,2%
3 900,00
-46,8%
4 109,00
5,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 968,00 5 336,00
---
2 014,00
-62,3%
1 752,00
-13,0%
Zysk (strata) brutto -5 017,00 5 110,00
---
8 392,00
64,2%
1 494,00
-82,2%
Zysk (strata) netto -5 017,00 5 110,00
---
6 704,00
31,2%
1 555,00
-76,8%
Amortyzacja 56,00 92,00
64,3%
0,00
---
122,00
---
Aktywa 81 304,00 83 619,00
2,8%
93 026,00
11,2%
89 945,00
-3,3%
Kapitał własny 43 334,00 46 078,00
6,3%
54 139,00
17,5%
54 337,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,69 20,94
6,3%
24,60
17,5%
24,69
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,28 2,32
---
3,05
31,2%
0,71
-76,8%