Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 11:58
kontakt
WORKSERV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 41 243,00 46 714,00
13,3%
45 269,00
-3,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 635,00 -18 617,00
---
-3 972,00
---
Zysk (strata) brutto 11 004,00 -3 277,00
---
-8 028,00
---
Zysk (strata) netto 8 603,00 -17 882,00
---
-7 140,00
---
Amortyzacja 1 762,00 1 629,00
-7,5%
1 480,00
-9,1%
Aktywa 478 477,00 417 399,00
-12,8%
398 491,00
-4,5%
Kapitał własny 11 815,00 -6 066,00
---
-12 961,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18 -0,09
---
-0,20
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 -0,27
---
-0,11
---