Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:02
kontakt
CLOUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 745,00 3 604,00
31,3%
4 041,00
12,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -930,00 -880,00
---
-1 651,00
---
Zysk (strata) brutto -1 045,00 -746,00
---
-1 475,00
---
Zysk (strata) netto -602,00 -614,00
---
-1 334,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 75 447,00 77 772,00
3,1%
81 764,00
5,1%
Kapitał własny 59 009,00 58 395,00
-1,0%
61 439,00
5,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,83 12,70
-1,0%
13,36
5,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,13 -0,13
---
-0,29
---