Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 22:25
kontakt
CLOUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 604,00 4 041,00
12,1%
2 919,00
-27,8%
3 686,00
26,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -880,00 -1 651,00
---
-60,00
---
1 509,00
---
Zysk (strata) brutto -746,00 -1 475,00
---
90,00
---
925,00
927,8%
Zysk (strata) netto -614,00 -1 334,00
---
64,00
---
1 440,00
2 150,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 77 772,00 81 757,00
5,1%
81 948,00
0,2%
84 373,00
3,0%
Kapitał własny 58 395,00 61 434,00
5,2%
61 499,00
0,1%
63 834,00
3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,70 13,36
5,2%
12,30
-7,9%
12,77
3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,13 -0,29
---
0,01
---
0,29
2 115,4%