Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 14:55
kontakt
EONET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 661,00 10 586,00
-9,2%
10 317,00
-2,5%
11 391,00
10,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 251,00 -3,00
---
826,00
---
856,00
3,6%
Zysk (strata) brutto 2 345,00 -441,00
---
1 018,00
---
1 140,00
12,0%
Zysk (strata) netto 1 797,00 -429,00
---
783,00
---
818,00
4,5%
Amortyzacja 0,00 669,00
---
264,00
-60,5%
401,00
51,9%
Aktywa 33 528,00 35 159,00
4,9%
34 800,00
-1,0%
36 277,00
4,2%
Kapitał własny 25 618,00 25 163,00
-1,8%
26 020,00
3,4%
26 854,00
3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,44 12,22
-1,8%
12,64
3,4%
13,04
3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,87 -0,21
---
0,38
---
0,40
4,5%