Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 06:58
kontakt
EONET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 317,00 11 391,00
10,4%
10 081,00
-11,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 826,00 856,00
3,6%
564,00
-34,1%
Zysk (strata) brutto 1 018,00 1 140,00
12,0%
800,00
-29,8%
Zysk (strata) netto 783,00 818,00
4,5%
522,00
-36,2%
Amortyzacja 264,00 401,00
51,9%
0,00
---
Aktywa 34 800,00 36 264,00
4,2%
36 128,00
-0,4%
Kapitał własny 26 020,00 26 932,00
3,5%
27 607,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,64 13,08
3,5%
13,41
2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,38 0,40
4,5%
0,25
-36,3%