Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 12:00
kontakt
AUTOSPA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 320,00 218,00
-31,9%
206,00
-5,5%
201,00
-2,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -710,00 -1 652,00
---
-121,00
---
-2 133,00
---
Zysk (strata) brutto -754,00 -1 650,00
---
-121,00
---
-2 133,00
---
Zysk (strata) netto -754,00 -1 650,00
---
-121,00
---
-2 133,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 39 198,00 18 718,00
-52,2%
13 177,00
-29,6%
11 156,00
-15,3%
Kapitał własny 26 193,00 6 218,00
-76,3%
628,00
-89,9%
-1 503,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,30 0,54
-76,3%
0,06
-89,9%
-0,13
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,14
---
-0,01
---
-0,19
---