Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 10:24
kontakt
AUTOSPA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 218,00 206,00
-5,5%
201,00
-2,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 652,00 -121,00
---
-2 133,00
---
Zysk (strata) brutto -1 650,00 -121,00
---
-2 133,00
---
Zysk (strata) netto -1 650,00 -121,00
---
-2 133,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 18 718,00 13 177,00
-29,6%
11 156,00
-15,3%
Kapitał własny 6 218,00 628,00
-89,9%
-1 503,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,54 0,06
-89,9%
-0,13
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,14 -0,01
---
-0,19
---