Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.18, godz. 16:09
kontakt
IU
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 660,00 8 745,00
14,2%
9 564,00
9,4%
10 905,00
14,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 374,00 303,00
-77,9%
1 203,00
297,0%
2 588,00
115,1%
Zysk (strata) brutto 1 355,00 213,00
-84,3%
1 116,00
423,9%
2 483,00
122,5%
Zysk (strata) netto 1 111,00 168,00
-84,9%
794,00
372,6%
2 032,00
155,9%
Amortyzacja 1 573,00 1 786,00
13,5%
1 867,00
4,5%
1 879,00
0,6%
Aktywa 10 178,00 12 245,00
20,3%
13 093,00
6,9%
17 454,00
33,3%
Kapitał własny 5 205,00 6 693,00
28,6%
7 686,00
14,8%
9 718,00
26,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,04 1,18
13,8%
1,30
10,0%
1,58
21,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,03
-86,5%
0,13
346,7%
0,33
146,3%