Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.23, godz. 01:45
kontakt
IU
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 130,00 4 615,00
11,7%
5 289,00
14,6%
6 096,00
15,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -55,00 472,00
---
1 304,00
176,3%
1 212,00
-7,1%
Zysk (strata) brutto -88,00 458,00
---
1 234,00
169,4%
1 188,00
-3,7%
Zysk (strata) netto -178,00 364,00
---
1 218,00
234,6%
1 066,00
-12,5%
Amortyzacja 0,00 904,00
---
979,00
8,3%
1 012,00
3,4%
Aktywa 12 301,00 12 278,00
-0,2%
15 328,00
24,8%
18 286,00
19,3%
Kapitał własny 6 147,00 7 057,00
14,8%
8 905,00
26,2%
10 784,00
21,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,14 1,25
9,8%
1,51
20,8%
1,75
16,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,06
---
0,21
221,9%
0,17
-16,0%