Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.01, godz. 17:59
kontakt
IU
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 723,00 2 893,00
6,2%
2 972,00
2,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 731,00 600,00
-17,9%
608,00
1,3%
Zysk (strata) brutto 711,00 585,00
-17,7%
589,00
0,7%
Zysk (strata) netto 703,00 154,00
-78,1%
528,00
242,9%
Amortyzacja 435,00 465,00
6,9%
497,00
6,9%
Aktywa 16 939,00 17 454,00
3,0%
17 829,00
2,1%
Kapitał własny 9 608,00 9 718,00
1,1%
10 246,00
5,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,56 1,58
1,2%
1,66
5,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,02
-78,1%
0,09
244,0%