Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.08, godz. 20:24
kontakt
IU
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 726,00 2 723,00
-0,1%
2 893,00
6,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 728,00 731,00
0,4%
600,00
-17,9%
Zysk (strata) brutto 694,00 711,00
2,4%
585,00
-17,7%
Zysk (strata) netto 686,00 703,00
2,5%
154,00
-78,1%
Amortyzacja 495,00 435,00
-12,1%
465,00
6,9%
Aktywa 15 328,00 16 939,00
10,5%
17 453,00
3,0%
Kapitał własny 8 905,00 9 608,00
7,9%
9 762,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,51 1,56
3,5%
1,59
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,11
-1,7%
0,02
-78,1%