Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.08, godz. 22:06
kontakt
PBSFINANSE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 62,00 68,00
9,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -969,00 -424,00
---
Zysk (strata) brutto -1 370,00 -501,00
---
Zysk (strata) netto -1 241,00 -478,00
---
Amortyzacja 19,00 19,00
0,0%
Aktywa 12 295,00 11 828,00
-3,8%
Kapitał własny 10 585,00 10 107,00
-4,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,01 0,97
-4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 -0,05
---