Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.01, godz. 19:57
kontakt
PBSFINANSE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 68,00 82,00
20,6%
72,00
-12,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -424,00 -1 127,00
---
-319,00
---
Zysk (strata) brutto -501,00 -1 147,00
---
112,00
---
Zysk (strata) netto -478,00 -971,00
---
112,00
---
Amortyzacja 19,00 19,00
0,0%
12,00
-36,8%
Aktywa 11 828,00 10 805,00
-8,6%
10 799,00
-0,1%
Kapitał własny 10 107,00 9 136,00
-9,6%
9 248,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,97 0,87
-9,6%
0,88
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,09
---
0,01
---