Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 13:12
kontakt
MEDIANPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 552,00 527,00
-4,5%
663,00
25,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -39,00 -7,00
---
-66,00
---
Zysk (strata) brutto -39,00 -1,00
---
-69,00
---
Zysk (strata) netto -32,00 0,00
---
-107,00
---
Amortyzacja 57,00 50,00
-12,3%
50,00
0,0%
Aktywa 6 703,00 6 760,00
0,9%
6 565,00
-2,9%
Kapitał własny 5 338,00 5 338,00
0,0%
5 230,00
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,60 0,60
0,0%
0,59
-2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
-0,01
---