Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.24, godz. 21:22
kontakt
MEDIANPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 589,00 552,00
-6,3%
527,00
-4,5%
663,00
25,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 131,00 -39,00
---
-7,00
---
-66,00
---
Zysk (strata) brutto 129,00 -39,00
---
-1,00
---
-69,00
---
Zysk (strata) netto 105,00 -32,00
---
0,00
---
-107,00
---
Amortyzacja 50,00 57,00
14,0%
50,00
-12,3%
50,00
0,0%
Aktywa 6 297,00 6 703,00
6,4%
6 760,00
0,9%
6 565,00
-2,9%
Kapitał własny 5 370,00 5 338,00
-0,6%
5 338,00
0,0%
5 230,00
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,61 0,60
-0,7%
0,60
0,0%
0,59
-2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
0,00
---
-0,01
---