Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 22:55
kontakt
PARTNER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 40,00 22,00
-45,0%
22,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7,00 143,00
1 942,9%
-5,00
---
Zysk (strata) brutto 5,00 141,00
2 720,0%
-7,00
---
Zysk (strata) netto 5,00 141,00
2 720,0%
-33,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 734,00 3 725,00
-0,2%
3 699,00
-0,7%
Kapitał własny 3 088,00 3 229,00
4,6%
3 195,00
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,05
5,9%
0,05
-1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,00
---