Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 22:16
kontakt
PARTNER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 22,00 22,00
0,0%
22,00
0,0%
22,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 143,00 -5,00
---
-14,00
---
-3,00
---
Zysk (strata) brutto 141,00 -7,00
---
-16,00
---
-5,00
---
Zysk (strata) netto 141,00 -33,00
---
-16,00
---
-5,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 725,00 3 699,00
-0,7%
3 706,00
0,2%
3 704,00
-0,1%
Kapitał własny 3 229,00 3 221,00
-0,2%
3 205,00
-0,5%
3 200,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,05
0,0%
0,05
-1,9%
0,05
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---
0,00
---