Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.08, godz. 21:55
kontakt
MODE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 481,00 481,00
0,0%
821,00
70,7%
958,00
16,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 24,00 24,00
0,0%
152,00
533,3%
344,00
126,3%
Zysk (strata) brutto 15,00 15,00
0,0%
143,00
853,3%
336,00
135,0%
Zysk (strata) netto 15,00 15,00
0,0%
143,00
853,3%
336,00
135,0%
Amortyzacja 109,00 109,00
0,0%
210,00
92,7%
98,00
-53,3%
Aktywa 1 859,00 1 859,00
0,0%
1 909,00
2,7%
2 592,00
35,8%
Kapitał własny 629,00 629,00
0,0%
772,00
22,7%
1 108,00
43,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,11
0,0%
0,13
23,6%
0,19
42,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,02
700,0%
0,06
137,5%