Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.01, godz. 19:45
kontakt
MODE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 821,00 958,00
16,7%
894,00
-6,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 152,00 344,00
126,3%
88,00
-74,4%
Zysk (strata) brutto 143,00 336,00
135,0%
76,00
-77,4%
Zysk (strata) netto 143,00 336,00
135,0%
76,00
-77,4%
Amortyzacja 210,00 98,00
-53,3%
82,00
-16,3%
Aktywa 1 909,00 2 592,00
35,8%
3 314,00
27,9%
Kapitał własny 772,00 1 108,00
43,5%
1 184,00
6,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,19
42,7%
0,20
7,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,06
137,5%
0,01
-77,2%