Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 22:57
kontakt
FARM51
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 272,00 3 235,00
-60,9%
1 175,00
-63,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 897,00 -332,00
---
-2 003,00
---
Zysk (strata) brutto 5 860,00 -645,00
---
-2 010,00
---
Zysk (strata) netto 5 858,00 -645,00
---
-2 010,00
---
Amortyzacja 86,00 1 344,00
1 462,8%
1 316,00
-2,1%
Aktywa 16 023,00 14 323,00
-10,6%
14 577,00
1,8%
Kapitał własny 13 292,00 12 647,00
-4,9%
12 887,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,12 2,02
-4,9%
2,01
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,93 -0,10
---
-0,31
---