Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 22:20
kontakt
FARM51
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 235,00 1 175,00
-63,7%
3 320,00
182,6%
2 823,00
-15,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -332,00 -2 003,00
---
-979,00
---
-844,00
---
Zysk (strata) brutto -645,00 -2 010,00
---
-995,00
---
-1 039,00
---
Zysk (strata) netto -645,00 -2 010,00
---
-995,00
---
-1 039,00
---
Amortyzacja 1 344,00 1 316,00
-2,1%
1 338,00
1,7%
1 327,00
-0,8%
Aktywa 14 323,00 14 573,00
1,7%
13 672,00
-6,2%
11 832,00
-13,5%
Kapitał własny 12 647,00 12 857,00
1,7%
11 877,00
-7,6%
10 823,00
-8,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,02 2,00
-0,7%
1,85
-7,6%
1,68
-8,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,31
---
-0,16
---
-0,16
---