Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.31, godz. 00:33
kontakt
NEURONE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -86,00 -65,00
---
-54,00
---
Zysk (strata) brutto -86,00 -65,00
---
-54,00
---
Zysk (strata) netto -86,00 -65,00
---
-54,00
---
Amortyzacja 2,00 1,00
-50,0%
1,00
0,0%
Aktywa 925,00 629,00
-32,0%
704,00
11,9%
Kapitał własny 730,00 560,00
-23,3%
598,00
6,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,26
-23,3%
0,28
6,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,03
---
-0,03
---