Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.02, godz. 17:04
kontakt
ALDA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 438,00 6 338,00
16,6%
4 564,00
-28,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 40,00 -51,00
---
-421,00
---
Zysk (strata) brutto 42,00 -51,00
---
-450,00
---
Zysk (strata) netto 42,00 -1,00
---
-450,00
---
Amortyzacja 73,00 79,00
8,2%
83,00
5,1%
Aktywa 9 227,00 8 625,00
-6,5%
8 317,00
-3,6%
Kapitał własny 3 924,00 3 924,00
0,0%
3 473,00
-11,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,71 1,71
0,0%
1,51
-11,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,00
---
-0,20
---