Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 09:19
kontakt
BOWIM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 283 296,00 302 647,00
6,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 397,00 4 207,00
75,5%
Zysk (strata) brutto -251,00 3 159,00
---
Zysk (strata) netto 95,00 1 907,00
1 907,4%
Amortyzacja 665,00 660,00
-0,8%
Aktywa 436 131,00 408 176,00
-6,4%
Kapitał własny 121 917,00 122 873,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,25 6,30
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,10
1 860,0%