Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 11:18
kontakt
BOWIM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 327 775,00 283 296,00
-13,6%
302 647,00
6,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 039,00 2 397,00
-60,3%
4 207,00
75,5%
Zysk (strata) brutto 2 163,00 -251,00
---
3 159,00
---
Zysk (strata) netto 2 044,00 95,00
-95,4%
1 907,00
1 907,4%
Amortyzacja 663,00 665,00
0,3%
660,00
-0,8%
Aktywa 438 323,00 436 131,00
-0,5%
408 176,00
-6,4%
Kapitał własny 122 772,00 121 917,00
-0,7%
122 873,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,29 6,25
-0,7%
6,30
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,00
-95,2%
0,10
1 860,0%