Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.15, godz. 06:58
kontakt
QUART
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 837,00 1 340,00
-27,1%
1 354,00
1,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 074,00 18,00
-98,3%
-2 043,00
---
Zysk (strata) brutto 1 064,00 1,00
-99,9%
-2 057,00
---
Zysk (strata) netto 862,00 1,00
-99,9%
-1 800,00
---
Amortyzacja 41,00 61,00
48,8%
178,00
191,8%
Aktywa 35 579,00 35 660,00
0,2%
33 294,00
-6,6%
Kapitał własny 30 707,00 30 708,00
0,0%
28 908,00
-5,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,39 2,39
0,0%
2,25
-5,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,00
---
-0,14
---