Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 13:22
kontakt
IMS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 996,00 7 078,00
41,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 219,00 1 387,00
533,3%
Zysk (strata) brutto 108,00 1 397,00
1 193,5%
Zysk (strata) netto 82,00 1 164,00
1 319,5%
Amortyzacja 1 272,00 1 242,00
-2,4%
Aktywa 45 303,00 42 041,00
-7,2%
Kapitał własny 17 150,00 16 712,00
-2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,55 0,53
-2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,04
1 133,3%