Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 06:01
kontakt
IMS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 423,00 4 996,00
-40,7%
7 078,00
41,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 592,00 219,00
-86,2%
1 387,00
533,3%
Zysk (strata) brutto 1 413,00 108,00
-92,4%
1 397,00
1 193,5%
Zysk (strata) netto 1 129,00 82,00
-92,7%
1 164,00
1 319,5%
Amortyzacja 1 199,00 1 272,00
6,1%
1 242,00
-2,4%
Aktywa 44 588,00 45 303,00
1,6%
42 041,00
-7,2%
Kapitał własny 17 073,00 17 150,00
0,5%
16 712,00
-2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,54 0,55
0,6%
0,53
-2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,00
-91,7%
0,04
1 133,3%