Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 08:47
kontakt
NEXITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
-1,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -190,00 -312,00
---
-797,00
---
Zysk (strata) brutto -167,00 -270,00
---
-754,00
---
Zysk (strata) netto -170,00 -275,00
---
-749,00
---
Amortyzacja 9,00 19,00
111,1%
42,00
121,1%
Aktywa 7 209,00 7 419,00
2,9%
6 998,00
-5,7%
Kapitał własny 7 133,00 6 858,00
-3,9%
6 108,00
-10,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,69
121,3%
0,61
-10,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,03
---
-0,08
---