Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 13:36
kontakt
NFPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 150,00 391,00
160,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 282,00 -151,00
---
Zysk (strata) brutto 282,00 -151,00
---
Zysk (strata) netto 282,00 -151,00
---
Amortyzacja 650,00 653,00
0,5%
Aktywa 18 266,00 17 613,00
-3,6%
Kapitał własny 6 913,00 6 762,00
-2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,54 0,53
-2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,01
---