Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 06:11
kontakt
NFPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 506,00 150,00
-70,4%
391,00
160,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -744,00 282,00
---
-151,00
---
Zysk (strata) brutto -745,00 282,00
---
-151,00
---
Zysk (strata) netto -745,00 282,00
---
-151,00
---
Amortyzacja 656,00 650,00
-0,9%
653,00
0,5%
Aktywa 9 138,00 18 266,00
99,9%
17 613,00
-3,6%
Kapitał własny 165,00 6 913,00
4 089,7%
6 762,00
-2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,54
4 061,5%
0,53
-2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 0,02
---
-0,01
---