Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.22, godz. 04:50
kontakt
IZOBLOK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-01-312020-04-302020-07-31
Przychody ze sprzedaży produktów 22 593,00 18 534,00
-18,0%
16 624,00
-10,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 227,00 201,00
-83,6%
16,00
-92,0%
Zysk (strata) brutto 507,00 -2 681,00
---
851,00
---
Zysk (strata) netto 395,00 -1 964,00
---
437,00
---
Amortyzacja 1 621,00 1 643,00
1,4%
1 694,00
3,1%
Aktywa 187 449,00 185 863,00
-0,8%
187 586,00
0,9%
Kapitał własny 127 908,00 125 941,00
-1,5%
126 378,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 100,95 99,40
-1,5%
99,75
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,31 -1,55
---
0,34
---