Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.13, godz. 06:39
kontakt
IZOBLOK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-04-302020-07-312020-10-312021-01-31
Przychody ze sprzedaży produktów 18 534,00 16 624,00
-10,3%
30 342,00
82,5%
32 107,00
5,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 201,00 16,00
-92,0%
2 841,00
17 656,2%
2 708,00
-4,7%
Zysk (strata) brutto -2 681,00 851,00
---
454,00
-46,7%
3 085,00
579,5%
Zysk (strata) netto -1 964,00 437,00
---
529,00
21,1%
2 467,00
366,4%
Amortyzacja 1 643,00 1 694,00
3,1%
1 688,00
-0,4%
1 718,00
1,8%
Aktywa 185 863,00 187 586,00
0,9%
196 611,00
4,8%
197 422,00
0,4%
Kapitał własny 125 941,00 126 378,00
0,3%
126 908,00
0,4%
129 375,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 99,40 99,75
0,3%
100,16
0,4%
102,11
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,55 0,34
---
0,42
21,2%
1,95
365,8%