Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.18, godz. 09:40
kontakt
IZOBLOK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-10-312021-01-312021-04-30
Przychody ze sprzedaży produktów 30 342,00 32 107,00
5,8%
31 648,00
-1,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 841,00 2 708,00
-4,7%
-31 568,00
---
Zysk (strata) brutto 454,00 3 085,00
579,5%
-32 328,00
---
Zysk (strata) netto 529,00 2 467,00
366,4%
-32 119,00
---
Amortyzacja 1 688,00 1 718,00
1,8%
1 688,00
-1,7%
Aktywa 196 611,00 197 422,00
0,4%
164 717,00
-16,6%
Kapitał własny 126 908,00 129 375,00
1,9%
97 213,00
-24,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 100,16 102,11
1,9%
76,73
-24,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,42 1,95
365,8%
-25,35
---