Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 13:16
kontakt
FITEN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów -6,00 0,00
---
16,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -983,00 -496,00
---
-5 071,00
---
Zysk (strata) brutto -1 677,00 -1 084,00
---
-10 464,00
---
Zysk (strata) netto -1 677,00 -1 084,00
---
-10 464,00
---
Amortyzacja 15,00 5,00
-66,7%
4,00
-20,0%
Aktywa 25 858,00 24 871,00
-3,8%
19 614,00
-21,1%
Kapitał własny -94 859,00 -95 958,00
---
-106 422,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -6,73 -6,81
---
-7,55
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 -0,08
---
-0,74
---