Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 10:36
kontakt
KBJ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 14 662,00 16 210,00
10,6%
21 964,00
35,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 259,00 -298,00
---
7 929,00
---
Zysk (strata) brutto -1 256,00 -42,00
---
7 952,00
---
Zysk (strata) netto -1 174,00 -40,00
---
8 193,00
---
Amortyzacja 262,00 267,00
1,9%
264,00
-1,1%
Aktywa 23 728,00 23 289,00
-1,9%
35 075,00
50,6%
Kapitał własny 8 136,00 8 096,00
-0,5%
17 789,00
119,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,81 4,79
-0,5%
10,52
119,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,69 -0,02
---
4,85
---