Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 11:16
kontakt
KBJ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 16 210,00 21 964,00
35,5%
15 129,00
-31,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -298,00 7 929,00
---
-170,00
---
Zysk (strata) brutto -42,00 7 952,00
---
-77,00
---
Zysk (strata) netto -40,00 8 193,00
---
-179,00
---
Amortyzacja 267,00 264,00
-1,1%
373,00
41,3%
Aktywa 23 289,00 31 750,00
36,3%
28 120,00
-11,4%
Kapitał własny 8 096,00 13 913,00
71,9%
13 734,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,79 8,23
71,9%
8,12
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 4,85
---
-0,11
---