Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.21, godz. 00:48
kontakt
PLATIGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 19 029,00 18 124,00
-4,8%
15 155,00
-16,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 190,00 -1 131,00
---
1 034,00
---
Zysk (strata) brutto 3 884,00 -1 302,00
---
373,00
---
Zysk (strata) netto 3 280,00 -1 224,00
---
371,00
---
Amortyzacja 0,00 954,00
---
775,00
-18,8%
Aktywa 45 921,00 47 506,00
3,5%
46 136,00
-2,9%
Kapitał własny 17 321,00 16 346,00
-5,6%
16 925,00
3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,51 5,13
-6,8%
5,31
3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,04 -0,38
---
0,12
---