Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.20, godz. 13:01
kontakt
EUROHOLD
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 240 716,00 1 263 160,00
1,8%
1 600 809,00
26,7%
1 579 130,00
-1,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 57 513,00 46 665,00
-18,9%
45 350,00
-2,8%
1 465,00
-96,8%
Zysk (strata) brutto 26 591,00 13 727,00
-48,4%
4 673,00
-66,0%
-40 333,00
---
Zysk (strata) netto 18 103,00 9 105,00
-49,7%
480,00
-94,7%
-43 807,00
---
Amortyzacja 8 110,00 10 541,00
30,0%
20 578,00
95,2%
20 683,00
0,5%
Aktywa 1 326 414,00 1 390 249,00
4,8%
1 512 497,00
8,8%
1 627 137,00
7,6%
Kapitał własny 170 503,00 160 111,00
-6,1%
158 535,00
-1,0%
105 776,00
-33,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,86 0,81
-6,0%
0,80
-1,0%
0,54
-33,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,05
-50,0%
0,00
-95,7%
-0,22
---