Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 20:47
kontakt
EUROHOLD
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 699,00 1 284,00
-24,4%
1 324,00
3,1%
840,00
-36,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8 712,00 -7 559,00
---
-8 662,00
---
-11 803,00
---
Zysk (strata) brutto -7 787,00 -7 618,00
---
-7 237,00
---
-12 356,00
---
Zysk (strata) netto -7 787,00 -7 618,00
---
-7 237,00
---
-12 356,00
---
Amortyzacja 11,00 15,00
36,4%
342,00
2 180,0%
340,00
-0,6%
Aktywa 574 650,00 590 795,00
2,8%
588 918,00
-0,3%
640 123,00
8,7%
Kapitał własny 328 447,00 327 699,00
-0,2%
313 218,00
-4,4%
291 508,00
-6,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,66 1,66
-0,2%
1,59
-4,4%
1,48
-6,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,04
---
-0,04
---
-0,06
---