Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.14, godz. 11:15
kontakt
EUROHOLD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 967,00 337,00
-65,1%
1 329,00
294,4%
1 329,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 771,00 -4 798,00
---
-4 809,00
---
-4 809,00
---
Zysk (strata) brutto -3 783,00 -4 771,00
---
-4 723,00
---
-4 723,00
---
Zysk (strata) netto -3 783,00 -4 771,00
---
-4 723,00
---
-4 723,00
---
Amortyzacja 169,00 170,00
0,6%
167,00
-1,8%
167,00
0,0%
Aktywa 588 918,00 612 972,00
4,1%
633 741,00
3,4%
633 741,00
0,0%
Kapitał własny 313 218,00 308 447,00
-1,5%
303 724,00
-1,5%
303 724,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,59 1,56
-1,5%
1,54
-1,5%
1,54
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
-0,02
---
-0,02
---