Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 10:50
kontakt
GRUPAHRC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 116,00 108,00
-6,9%
162,00
50,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 32,00 -305,00
---
-180,00
---
Zysk (strata) brutto 27,00 -316,00
---
-170,00
---
Zysk (strata) netto 27,00 -271,00
---
-166,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 846,00 1 458,00
-21,0%
1 447,00
-0,8%
Kapitał własny 1 335,00 1 063,00
-20,4%
897,00
-15,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,12
-20,4%
0,11
-15,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,03
---
-0,02
---