Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:11
kontakt
AITON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 782,00 3 723,00
-1,6%
4 127,00
10,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 304,00 232,00
-23,7%
146,00
-37,1%
Zysk (strata) brutto 302,00 221,00
-26,8%
138,00
-37,6%
Zysk (strata) netto 220,00 124,00
-43,6%
149,00
20,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 10 342,00 10 282,00
-0,6%
10 440,00
1,5%
Kapitał własny 8 090,00 8 214,00
1,5%
8 364,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,65 0,66
1,5%
0,67
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,01
-44,4%
0,01
20,0%