Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 22:33
kontakt
AITON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 723,00 4 127,00
10,9%
4 241,00
2,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 232,00 146,00
-37,1%
430,00
194,5%
Zysk (strata) brutto 221,00 138,00
-37,6%
426,00
208,7%
Zysk (strata) netto 124,00 149,00
20,2%
300,00
101,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 10 282,00 10 440,00
1,5%
11 272,00
8,0%
Kapitał własny 8 214,00 8 364,00
1,8%
8 664,00
3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,66 0,67
1,8%
0,70
3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
20,0%
0,02
100,0%