Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.28, godz. 00:45
kontakt
CFSA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 331,00 3 331,00
0,0%
3 199,00
-4,0%
4 048,00
26,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 491,00 1 491,00
0,0%
1 838,00
23,3%
2 859,00
55,5%
Zysk (strata) brutto 1 260,00 1 095,00
-13,1%
267,00
-75,6%
2 485,00
830,7%
Zysk (strata) netto 1 040,00 875,00
-15,9%
167,00
-80,9%
1 986,00
1 089,2%
Amortyzacja 29,00 29,00
0,0%
31,00
6,9%
24,00
-22,6%
Aktywa 45 860,00 45 027,00
-1,8%
46 197,00
2,6%
51 749,00
12,0%
Kapitał własny 27 842,00 26 768,00
-3,9%
29 030,00
8,5%
32 759,00
12,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,33 3,33
0,0%
3,47
4,3%
3,92
12,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,12
0,0%
0,02
-83,9%
0,24
1 090,0%