Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.24, godz. 22:06
kontakt
COMPERIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 522,00 2 617,00
-42,1%
4 115,00
57,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 480,00 -524,00
---
841,00
---
Zysk (strata) brutto 468,00 -553,00
---
820,00
---
Zysk (strata) netto 468,00 96,00
-79,5%
542,00
464,6%
Amortyzacja 240,00 254,00
5,8%
243,00
-4,3%
Aktywa 30 336,00 30 625,00
1,0%
30 036,00
-1,9%
Kapitał własny 25 018,00 25 150,00
0,5%
25 727,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,12 7,16
0,5%
7,33
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,03
-79,7%
0,15
470,4%