Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 14:05
kontakt
COMPERIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 617,00 4 115,00
57,2%
4 456,00
8,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -524,00 841,00
---
788,00
-6,3%
Zysk (strata) brutto -553,00 820,00
---
798,00
-2,7%
Zysk (strata) netto 96,00 542,00
464,6%
723,00
33,4%
Amortyzacja 254,00 243,00
-4,3%
222,00
-8,6%
Aktywa 30 625,00 30 036,00
-1,9%
30 335,00
1,0%
Kapitał własny 25 150,00 25 727,00
2,3%
26 323,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,16 7,33
2,3%
7,50
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,15
470,4%
0,21
33,8%