Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 06:06
kontakt
CASPAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 228,00 7 400,00
129,2%
4 420,00
-40,3%
29 496,00
567,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 807,00 4 138,00
412,8%
1 458,00
-64,8%
20 037,00
1 274,3%
Zysk (strata) brutto 837,00 4 193,00
401,0%
1 464,00
-65,1%
20 058,00
1 270,1%
Zysk (strata) netto 676,00 3 373,00
399,0%
1 207,00
-64,2%
16 175,00
1 240,1%
Amortyzacja 0,00 70,00
---
71,00
1,4%
73,00
2,8%
Aktywa 15 531,00 15 816,00
1,8%
16 637,00
5,2%
44 262,00
166,0%
Kapitał własny 14 034,00 13 979,00
-0,4%
15 264,00
9,2%
29 454,00
93,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,12 7,09
-0,4%
7,74
9,2%
14,93
93,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,34 1,71
398,5%
0,61
-64,2%
8,20
1 240,0%