Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 13:30
kontakt
CASPAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 400,00 4 420,00
-40,3%
29 496,00
567,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 138,00 1 458,00
-64,8%
20 037,00
1 274,3%
Zysk (strata) brutto 4 193,00 1 464,00
-65,1%
20 058,00
1 270,1%
Zysk (strata) netto 3 373,00 1 207,00
-64,2%
16 175,00
1 240,1%
Amortyzacja 70,00 71,00
1,4%
73,00
2,8%
Aktywa 15 816,00 16 637,00
5,2%
44 262,00
166,0%
Kapitał własny 13 979,00 15 264,00
9,2%
29 454,00
93,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,09 7,74
9,2%
14,93
93,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,71 0,61
-64,2%
8,20
1 240,0%