Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.27, godz. 23:56
kontakt
CASPAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 420,00 29 496,00
567,3%
5 786,00
-80,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 458,00 20 037,00
1 274,3%
2 042,00
-89,8%
Zysk (strata) brutto 1 464,00 20 058,00
1 270,1%
2 048,00
-89,8%
Zysk (strata) netto 1 207,00 16 175,00
1 240,1%
1 658,00
-89,7%
Amortyzacja 71,00 73,00
2,8%
84,00
15,1%
Aktywa 16 637,00 44 307,00
166,3%
34 343,00
-22,5%
Kapitał własny 15 264,00 29 426,00
92,8%
31 186,00
6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,74 14,92
92,8%
15,81
6,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,61 8,20
1 240,0%
0,84
-89,7%