Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 15:00
kontakt
SOPHARMA
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 438 826,00 1 603 310,00
11,4%
1 663 016,00
3,7%
1 874 422,00
12,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 45 800,00 63 519,00
38,7%
87 881,00
38,4%
97 539,00
11,0%
Zysk (strata) brutto 31 442,00 97 574,00
210,3%
85 076,00
-12,8%
110 898,00
30,4%
Zysk (strata) netto 29 805,00 89 496,00
200,3%
71 121,00
-20,5%
95 207,00
33,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 242 112,00 1 204 978,00
-3,0%
1 253 978,00
4,1%
1 509 892,00
20,4%
Kapitał własny 553 269,00 646 975,00
16,9%
704 658,00
8,9%
737 539,00
4,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,10 4,80
17,0%
5,23
8,9%
4,27
-18,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,66
200,5%
0,53
-20,5%
0,55
4,5%