Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 18:05
kontakt
SOPHARMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 44 557,00 65 493,00
47,0%
51 927,00
-20,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 322,00 17 270,00
135,9%
2 355,00
-86,4%
Zysk (strata) brutto 7 905,00 19 302,00
144,2%
1 241,00
-93,6%
Zysk (strata) netto 7 076,00 16 542,00
133,8%
1 785,00
-89,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 648 756,00 648 659,00
-0,0%
672 912,00
3,7%
Kapitał własny 571 536,00 585 666,00
2,5%
586 599,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,24 4,34
2,5%
4,35
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,12
136,5%
0,01
-89,4%