Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 18:40
kontakt
SOPHARMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 51 631,00 39 044,00
-24,4%
39 044,00
0,0%
65 892,00
68,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 633,00 4 856,00
-26,8%
4 856,00
0,0%
12 322,00
153,7%
Zysk (strata) brutto 12 544,00 1 571,00
-87,5%
1 571,00
0,0%
7 980,00
408,0%
Zysk (strata) netto 11 828,00 1 626,00
-86,3%
1 626,00
0,0%
6 530,00
301,6%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 684 370,00 680 719,00
-0,5%
680 719,00
0,0%
650 338,00
-4,5%
Kapitał własny 534 021,00 530 805,00
-0,6%
530 805,00
0,0%
536 988,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,96 3,94
-0,6%
3,94
0,0%
3,98
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,01
-86,4%
0,01
0,0%
0,05
300,0%