Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.28, godz. 01:22
kontakt
SUNEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 19 966,00 24 530,00
22,9%
22 519,00
-8,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 586,00 3 963,00
149,9%
3 373,00
-14,9%
Zysk (strata) brutto 295,00 4 167,00
1 312,5%
3 005,00
-27,9%
Zysk (strata) netto 220,00 3 297,00
1 398,6%
2 394,00
-27,4%
Amortyzacja 529,00 490,00
-7,4%
608,00
24,1%
Aktywa 67 742,00 72 691,00
7,3%
74 952,00
3,1%
Kapitał własny 26 465,00 29 369,00
11,0%
31 762,00
8,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,30 1,45
11,0%
1,56
8,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,16
1 372,7%
0,12
-27,2%