Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 10:33
kontakt
SUNEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 22 519,00 17 536,00
-22,1%
22 986,00
31,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 373,00 1 105,00
-67,2%
2 581,00
133,6%
Zysk (strata) brutto 3 005,00 691,00
-77,0%
2 269,00
228,4%
Zysk (strata) netto 2 394,00 562,00
-76,5%
1 863,00
231,5%
Amortyzacja 608,00 630,00
3,6%
850,00
34,9%
Aktywa 74 952,00 75 610,00
0,9%
86 146,00
13,9%
Kapitał własny 31 762,00 32 322,00
1,8%
34 184,00
5,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,56 1,59
1,8%
1,68
5,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,03
-76,3%
0,09
228,6%