Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.02, godz. 18:46
kontakt
ECOTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -214,00
Zysk (strata) brutto -214,00
Zysk (strata) netto -214,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 9 087,00
Kapitał własny 8 744,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,64
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02