Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.02, godz. 00:23
kontakt
MARKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 97,00 -25,00
---
10,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 687,00 4 372,00
-23,1%
-176,00
---
Zysk (strata) brutto -207,00 -419,00
---
-475,00
---
Zysk (strata) netto -207,00 -419,00
---
-475,00
---
Amortyzacja 15,00 4,00
-73,3%
8,00
100,0%
Aktywa 3 433,00 3 140,00
-8,5%
3 103,00
-1,2%
Kapitał własny -28 411,00 -28 829,00
---
-29 304,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -7,05 -7,15
---
-7,27
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,10
---
-0,12
---