Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.17, godz. 19:18
kontakt
MARKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 165,00 161,00
-2,4%
32,00
-80,1%
97,00
203,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 801,00 792,00
-1,1%
1 892,00
138,9%
5 687,00
200,6%
Zysk (strata) brutto -201,00 -213,00
---
411,00
---
-207,00
---
Zysk (strata) netto -201,00 -213,00
---
411,00
---
-207,00
---
Amortyzacja 16,00 16,00
0,0%
8,00
-50,0%
15,00
87,5%
Aktywa 3 758,00 4 360,00
16,0%
3 232,00
-25,9%
3 433,00
6,2%
Kapitał własny -28 615,00 -28 046,00
---
-28 203,00
---
-28 411,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -7,10 -7,10
---
-6,99
---
-7,05
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,05
---
0,10
---
-0,05
---