Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:30
kontakt
INCANA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 675,00 7 754,00
65,9%
7 081,00
-8,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 645,00 938,00
45,4%
550,00
-41,4%
Zysk (strata) brutto 582,00 859,00
47,6%
523,00
-39,1%
Zysk (strata) netto 367,00 568,00
54,8%
612,00
7,7%
Amortyzacja 317,00 334,00
5,4%
343,00
2,7%
Aktywa 19 071,00 20 806,00
9,1%
20 648,00
-0,8%
Kapitał własny 7 866,00 8 435,00
7,2%
9 047,00
7,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,72 0,77
7,1%
0,82
7,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,05
57,6%
0,06
7,7%